Yatırım Fizibiliteleri

Yatırım fizibiliteleri

Kaynakların, gelir sağlamak için en etkin şekilde  kalıcı bir yatırıma dönüşmesinde yatırım öncesinde yatırım konusunun tüm maliyetlerinin, sektör özelliklerinin tüm artı ve eksi yanları ile objektif olarak değerlendirilmesine olanak sağlar.

Fizibilite çalışmaları, başarıya ulaşmanın alternatif yollarını bulur ve analiz eder. Özellikle girişimciler için bu çalışmaları yaptırmak çok önemlidir. Çünkü yapacakları iş girişiminin başarılı olup olmayacağını önceden tespit etmeleri onlara zaman ve nakit kazandırır.

Proje Fizibilitelerinde amaca olabildiğince projenin avantajlarını ve dezavantajlarını rakamsal olarak ifade edebilmek ve karlılık analizi için gerekli olan rakamlara ulaşabilmektir. Tabii finansal değerleme'nin dışındada faktörler gözönünde tutulabilir, örneğin rekabet, piyasa payının artırılması, prestij, sinerji, politik sonuçlar gibi...

Günümüzde Fizibilite çalışmaları projenin gelirlerinin - giderlerinin hesaplanması, nakit akış tablolarının oluşturulması, en az 10 yıllık projeksiyonlarının oluşturulması, IRR ve NPV hesaplamaları gibi finansal sonuçlardan oluşmaktadır.