Yatırım alanları araştırmaları

Yatırımların zaman ve mekana göre uygun alanlarda gerçekleşmesi, kaynakların etkin kullanılarak, rekabetçiliğin hızla arttığı günümüz koşullarında ayakta kalınabilmesini sağlamaktadır.  Yatırım fikirlerinin değerlendirilmesi için ülkemizin uzun vadeli kalkınma planları, sektörel gelişmeler ve programlar, piyasa koşulları etkin bir şekilde değerlendirilmelidir.

Bir uygun yatırım alanının hazırlanması için yatırım bölgesine uygun olarak tüm olasılıklar, riskler, imkanlar, hammadde ve yardımcı madde sağlayıcıları, hedef kitle ve yaklaşık maliyetlerin hesaplanması ile elde edilen  çalışmalar raporlama ile yatırımcıya objektif değerlendirme imkanı sunabilmektedir.