Alternatif finansman kaynakları

Yatırımcıların, girişimcilerin ve KOBİ’lerin yapacakları yatırımlarda  yeni finansman kaynaklarının yaratılmasında yardımcı olabilmek adına gerek ulusal kuruluşlar, gerekse yurtdışı kaynaklı hibe, teşvik, kredi  ve desteklerden faydalanabilmesi için gerekli çalışmalar tarafımızca sağlanmaktadır.