Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

 

 

Uygun harcama tutarı en az 20.000 avro en fazla 1.000.000 avro

Destek Oranı  %60

                *Başvuru sahibi 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artar

                *Yatırım dağlık alanda yapıyorsa destek oranı %5 artar

Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

Destek programı,

 • En az 10, en fazla 120 süt ineği,
 • En az 5, en fazla 50 süt veren manda,
 • En az 50, en fazla 500 süt veren keçi / koyun  kapasitesinde olmalıdır.

Uygun Harcamalar

 • Makine  ekipman alımı
 • Yapım işleri
 • Mühendislik harcamaları
 • Danışmanlık harcamaları

Sıralama kriterleri

 • 50 baş altı süt ineği                                                                                                       40 puan
 • Yatırım uygun harcama toplamı 500.000 TL veya altında ise                                       20 puan
 • Başvuru sahibinin ikamet adresi ile yatırımın yapıldığı ilçe aynı ise                               20 puan
 • Başvuru sahibi kadın ise                                                                                                10 puan
 • Yatırım yenilenebilir enerji içeriyorsa                                                                             10 puan