Su Ürünleri Yetiştiriciliği

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Uygun harcama tutarı en az 5.000 avro en fazla 500.000 avro

Destek Oranı  %65

Su ürünleri yetiştiriciliği; iç sularda ve ürünlerini servis eden restoran faaliyetleri destek kapsamındadır.

Uygun Harcamalar

 • Makine  ekipman alımı
 • Yapım işleri
 • İşletme ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir enerji yatırımları
 • Mühendislik harcamaları
 • Danışmanlık harcamaları

Uygunluk Kriterleri

 • Başvuru sahibi 65 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Mevcut bir işletme ise; 50 kişiden daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip bir mikro/küçük ölçekli işletme veya zanaatkar olmalıdır.
 • Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
 • Su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki yatırımlarının bir uzantısı olarak restoranlar açmak isteyen kırsalda yaşayan çiftçiler şehir merkezlerinde satış noktaları kurabilir.
 • Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla birlikte restoran veya satış noktası aynı ilde yer alan kırsal olmayan bir alanda olabilir.
 • Eğer yatırım bir restoran veya satış noktası içeriyor ise başvuru sahibinin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda tanımlandığı üzere bir su ürünleri yetiştiricisi olması gerekmektedir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
 • Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasında olmalıdır.
 • Su ürünleri işletmesi, nihai ödeme talebi sırasında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda tanımlandığı üzere belgelendirilmelidir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
 • Desteklenecek türler şunlardır: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık), Afrika yayın balığı (Clarias Lazera), Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.).

 

Yavru balık ve balık yumurtası üretimi için tesis inşaası, havuz ve rezervuarlardaki su alım, drenaj, havalandırma sistemleri için bakım ve yenileme işleri, soğuk hava depoları, restorantlar, idari bina inşaa işleri ve gerekli tüm makine ekipmanlar destek kapsamındadır.

 

Sıralama kriterleri

Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel

kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının

altındaysa.

10 puan

Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse

10 puan

Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir

kadınsa

10 puan

Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması

veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa

10 puan

Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji

üzerine inşa edilmişse

10 puan

Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse

10 puan

Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler,

kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine

parkları alanlarında enerji talebini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi

kurulumu içeriyorsa

10 puan

Alabalık, sazan, çipura ve levrek dışındaki türler

yetiştiriliyorsa.

20 puan


 

UYGUN HARCAMA KALEMLERİ

 • Kültür balıkçılığı çiftliklerinin tesis ve  ünitelerinin inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu için gerekli inşaat işleri
 • Tatlı su kafes sistemlerinin modernizasyonu, genişletilmesi veya inşası
 • Balık restoranlarının inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu
 • Kafes sistemleri için  ekipman(bağlantı bölümleri, elektronik işaretleyiciler ve yüzdürücüler, aktarma botu, besleme silosu, kafes yıkama makinesi) satın alınması
 • Havuz ve rezervuarlardaki su alım, drenaj, havalandırma sistemleri ile bakım ve onarım  için gerekli inşaat işleri ve gerekli makine ekipmanların alınması
 • Havuz ve rezervuarlardaki zararlılarla mücadele için gerekli makine ve ekipmanın  satın alınması
 • Filtre  ve dezenfeksiyon, yem hazırlama, yemleme ya da otomatik yemleme, su sirkülasyonu  ve  havalandırma sistemleri  ile su  kalitesinin izlenmesine yönelik makine ve ekipman satın alınması
 • Balık boylama, aşılama ve canlı balık nakli için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • Bilgisayar ve özel yazılım satın alınması
 • Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik yapım işleri ve ekipman balımı
 • Üretim ve hasada ilişkin kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman
 • Çevre koruma ile ilgili AB standartları ile uygunluk gösterecek şekilde, akuakültür çiftliklerinin çevresel etkilerini azaltıcı ekipman: atık yönetim sistemleri, havuz ve rezervuarlardan çıkan suyun arındırılmasına yönelik ve su kalite parametrelerinin karakteristiğini izlemeye yönelik ekipman
 • Nakliyeden önce ürünlerin depolanması amacıyla küçük soğuk hava depolarının kurulması
 • Balık restoranları için gerekli ekipmanların alınması