Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi & Pazarlanması

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

BİTKİSEL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ – İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

 

Uygun harcama tutarı en az 5.000 avro en fazla 500.000 avro

Destek Oranı  %65

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması;

Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan, çiçek soğanı, misel vb. yatırımlarını içermektedir.

Uygun Harcamalar

  • Makine  ekipman alımı
  • Yapım işleri
  • İşletme ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir enerji yatırımları
  • Mühendislik harcamaları
  • Danışmanlık harcamaları

Uygunluk Kriterleri

  • Başvuru sahibi 65 yaşından büyük olmamalıdır.
  • Yatırım yeri kırsal alanda bulunmak zorundadır. Eğer başvuru sahibi çiftçilik dışında bir geliri olmadığını beyan ederse yatırım başvuru ili sınırları içerisinde kırsal alan listesi olamayan yerlerde de yatırım gerçekleştirilebilmektedir.
  • Mevcut bir işletme ise; 50 kişiden daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip bir mikro/küçük ölçekli işletme veya zanaatkar olmalıdır.
  • Açık arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar, sera büyüklüğü maksimum 1 hektar olmalıdır. Yeni işletmeler nihai ödeme talebi sırasında bu kriterleri karşılamalıdır.
  • Bitkilerin işlenmesi ve /veya paketlenmesi sektöründe, yararlanıcı, başvuru esnasında tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

 

Sıralama kriterleri

Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel

kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının

altındaysa.

10 puan

Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse

10 puan

Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir

kadınsa

10 puan

Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması

veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa

10 puan

Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji

üzerine inşa edilmişse

10 puan

Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse

10 puan

Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler,

kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine

parkları alanlarında enerji talebini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi

kurulumu içeriyorsa

10 puan

Başvuru sahibi, mevcut bir tarımsal işletme/firma ise

ve Organik Tarım / İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına

sahipse

10 puan

Proje, üretim, işleme ve pazarlama bileşenlerinin

tümünü içeriyorsa

10 puan