TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)

 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Topluluk standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

 Programın, uygulandığı illerde;

 1. “Tarımsal İşlemelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına  Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal  işletmelerin ve et üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi,

 2. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden  Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar”  tedbiri kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, et ve et  ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasının ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi,

3. “Üretici Gruplarının Kurulmasının Desteklenmesi”,

4. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında; çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinin ve geliştirilmesinin, yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin, kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi sağlanacaktır.

 

IPARD İLLERİ

Projelere ait tüm mühendislik çalışmaları Ipard Projeleri deneyimi olan mühendisler tarafından, yatırımcı – uzman kişi – danışman- mühendis ortak çalışması neticesinde hazırlanmaktadır