KOSGEB DESTEK

Kosgeb destek programlarının amacı; ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkinliği ve üretkenliğini arttırmak, rekabet edebilirliklerini güçlendirmek, ekonomik gelişmelere uygun şekilde entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki payı arttırmak, araştırma geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek, etkin istihdam yaratmak  ve girişimcilik kültürünü geliştirmektir.

KOSGEB destekleri;

  • Kobi Proje Destek Programı
  • Tematik Proje Destek Programı
  • İşbirliği Güç Birliği Destek Programı
  • Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulamalar Destek Programı
  • Genel Destek Programı
  • Girişimcilik Destek Programı
  • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
  • Kredi Faiz Desteği

Laboratuvar Hizmetleri

Kosgeb destek programlarının amacı; ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkinliği ve üretkenliğini arttırmak, rekabet edebilirliklerini güçlendirmek, ekonomik gelişmelere uygun şekilde entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki payı arttırmak, araştırma geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek, etkin istihdam yaratmak  ve girişimcilik kültürünü geliştirmektir

 

“Proje esaslı kosgeb desteklerine yönelik danışmanlık hizmetleri tarafımızca hazırlanmaktadır.”