KALKINMA AJANS PROGRAMLARI

Kalkınma Ajansları Hibe Programları

Kalkınma Ajansları; Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

Kalkınma ajanslarının iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, turizm  ve imalat potansiyellerinin arttırılması için Kobi Mali Destek Programları gibi hibe programları ile destek vermektedir.