DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerinde, mevcut büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için ahır-ağıl tadilatı veya yeni inşaat ile koç-teke alımı; Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde, mevcut işletmelerin et üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik etçi ve kombine ırklardan damızlık boğa alımı yatırımlarının desteklenmesini programı her yıl farklı dönemlerinde başvuruya açılmaktadır.

Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Uygulanacak İller

1) İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanır.

2) Damızlık boğa alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanır.

Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

2015-2018 yılları arasında; Doğu Anadolu Projesi, Güney Doğu Anadolu Projesi, Konya ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi Kapsamındaki İllerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun-keçi işletmelerinin yeni inşaat veya tadilat ile damızlık erkek materyal temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI

HİBE ORANI (%)

İNŞAAT

50

Yeni inşaat veya tadilat

HAYVAN ALIMI

80

Damızlık boğa, koç ve teke alımı

 

 

 2017 yılı desteklemesi; 

DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine 

İlişkin Proje Başvuruları Başlamıştır

 

SON BAŞVURU 31 MART 2017

 

DOKAP Kapsamında; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane

DAP Kapsamında; kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van

GAP Kapsamında; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak

KOP Kapsamında; Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri için

Mevcutta en az 10 anaç sığır veya 100 baş koyun/keçi varlığı olan, en az 1 yıllık TÜRKVET veri tabanına kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.

 

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI                      HİBE ORANI (%)

İNŞAAT

Yeni inşaat veya tadilat                                                                   50

HAYVAN ALIMI    

Damızlık boğa, koç ve teke alımı                                                    80

 

Destek kapsamında 49 büyükbaşa ve 200 küçükbaşa kadar kapasitesi olan/olacak işletmeler hibe bütçesi içerisinde değerlendirilir.